big-1

Abonnement 3D Buebanen

Betal én gang og book baner på buebanen GRATIS.

Abonnementet gælder et år fra købsdato. Du behøver ikke at bekymre dig om at forny dit abonnement, da dette sker automatisk.

Du kan altid opsige dit abonnement.

Prisen for medlemsskabet er DKK 1.200,00 kroner årligt. . Opsigelse er løbende årligt + 1 Måneder, dog tidligst til udløb 30/01/2024 (mindstepris DKK 0,00) (Næste opkrævning DKK 1.200,00)


DKK 1.200,00

Handelsbetingelser for booking af baner

Handelsbetingelser Vingsted Skydebaner - Skydebaneforening Danmark

 

Betaling

Skydebaneforeningen Danmark modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard.

Betaling vil blive trukket på din konto, umiddelbart efter godkendelse af indbetalingen/bookingen.

Transaktionsgebyret forbundet med online betaling med Dankort eller andre betalingskort, pålægges brugerens købssum, efter korttype er valgt og refunderes ikke.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. Dansk moms.

De data, som du oplyser i forbindelse med betaling via Dankort, er krypterede, og det er således kun NETS Easy der kan læse dem.

 

Fortrydelsesret

Det er muligt at fortryde den valgte booking i op til en time efter den er godkendt og stadig få penge retur.

Det er muligt indtil 4 timer før bookingens starttidspunkt, at slette reservationen og få penge retur på brugerens bankkonto. Hvis man efter slettefristens udløb, sletter sin reservation, refunderes det indbetalte beløb ikke.

 

Bookingbetingelser

Disse bookingbetingelser gælder for booking af lokaler, udlejningsmateriel, ydelser og baner som udbydes i bookingsystemet.

§1. Koder til låsesystem på skydebanernes faciliteter er personlige og må ikke overdrages til tredjemand, indehaveren af koder tilsendt er således ansvarlig for dets anvendelse. I tilfælde af flere skytter pr. booking er det således indehaveren af koder, der er ansvarlig for brug af Vingsted Skydebaners tilknyttede baner, og overholdelse af gældende instruks for banens brug, opsat på banerne. Kun for foreninger, event, virksomheder og EAN registrerede institutioner er det tilladt at have kontaktpersoner tilknyttet til at booke på den for foreningens, event, virksomheds eller EAN registrerede institutions, indregistrerede bookingprofil. Overtrædelse medfører bortvisning fra Vingsted Skydebaners faciliteter.

§2. Booking af baner kan kun foretages pr. hele time. Kode til låsesystem er aktiveret 15 min. før til 15 min. efter endt bookingperiode.

§3. Det er ikke tilladt for umyndige personer at oprette, booke eller benytte Vingsted Skydebaners skydefaciliteter. Det er dog tilladt unge jagttegnsindehavere mellem 16 og 18, i selvskab med jagttegnsindehaver over 18 år, at benytte banerne. For sportsskytter under 18 år er det kun tilladt at benytte banerne i selvskab med jagttegnindehavere eller sportsskytter over 18 år.

§4. Ordensregler: De til enhver tid gældende regler for banen brug, samt anvisninger givet af personalet skal altid følges. En overtrædelse heraf kan medføre bortvisning

§5. Det er kun muligt at benytte skydebanerne med et skydekort for den respektive bane. Skydekort kan købes i Skyttebutikken eller på Skyttebutikkens webshop, og følger de for dem fastsatte handelsbetingelser.

§6. Sletning af brugerprofil foregår ved at rette henvendelse til administrator på support@skbf.dk eller telefonisk på TLF. 76 65 67 00 med oplysninger om brugernavn og adgangskode.

§7. Brugere skal på forlangende af personalet kunne fremvise gyldigt billede ID, ved ophold på skydebanerne og dets faciliteter.

§8. Al skydning sker på eget ansvar. Man er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand og have sikkerhedsmæssige færdigheder, der tillader skydning på Vingsted Skydebaners faciliteter. Vingsted Skydebaner kan således ikke tage ansvar for personskader, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§9. I tilfælde af uheld og personskade som følge af brug af- eller ophold på Vingsted Skydebaner, er det egen fritids/ulykke forsikring der dækker. I tilfælde hvor egen forsikring ikke dækker, vil Vingsted Skydebaners forsikring dække, såfremt der ikke er tale om forsætlig adfærd.

 

Regler for offentlig brug af Vingsted Skydebaner

Jagtbaner:

Banens Instruks og Miljøinstruks skal altid overholdes.

Der må benyttes jagtvåben der har en relevant anvendelse uden for skydebanen.

Der må anvendes skydestillinger der har en relevant anvendelse uden for skydebanen.

Halvautomatiske jagtvåben må udelukkende benyttes på Løbende Vildt.

Dog er det tilladt at benytte halvautomatiske våben godkendt til jagt i Danmark på de faste skiver. (Bemærk - Disse våben er begrænset til max 2 skud i våbnet!)

 

Skytteforeningsbaner:

Banens Instruks og Miljøinstruks skal altid overholdes.

Der må benyttes våben godkendt under DGI Skydning eller Dansk Skytteunion.

Der må skydes discipliner godkendt under DGI Skydning eller Dansk Skytteunion.

Skydning i Militær og Hjemmeværns regi med tjenestevåben er dog underlagt evt. militær instruks! Undtagelse på 25m Grov(Vendeanlæg): Det er her tilladt at benytte halvautomatiske våben cal. .22lr, godkendt til jagt/regulering i Danmark. (Bemærk - Banens Instruks begrænser denne undtagelse til max 2 skud i våbnet!)

Det forventes at skytter, instruktører og andre der opholder og benytter sig af Vingsted Skydebaner, udviser seriøs opførsel på banen og i sociale medier.

 

Generelt:

Ifølge Datatilsynets regelsæt er det ikke er tilladt at offentligøre materiale som f.eks. situationsbilleder og video af besøgende uden samtykke fra medvirkende og Vingsted Skydebaner! Overtrædelse af ovennævnte vil, ligesom enhver form for upassende eller useriøs opførsel, kunne medføre bortvisning.

§19. Registreringen af personlige oplysninger sker alene for anvendelse til booking af faciliteter. Der registreres ingen personfølsomme oplysninger, og ingen oplysninger videregives til tredjemand. Du har altid ret til at gøre indsigelser mod registreringen, og du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Registrering og behandling af oplysningerne sker i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i persondataloven. Du kan altid få oplyst hvilke oplysninger vi har registreret om dig, ved at rette henvendelse til os via support@skbf.dk.

Kun Vingsted Skydebaners administration og bogholderi har adgang til registrerede kundeoplysninger. Kundeoplysninger opbevares ikke krypteret, og vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

 

Forretningskendetegn og konkurrerende virksomhed

Der må ikke drives konkurrerende virksomhed på Vingsted Skydebaner uden forudgående aftale med Skydebaneforeningen Danmark.

Der er tale om konkurrerende virksomhed, når foreninger eller enkeltpersoner modtager betaling for brug af banerne eller afvikling af kurser, træning og events på vores faciliteter.

Det er ikke tilladt at benytte grafik, billeder og lignende fra hjemmesiden, uden Skydebaneforeningen Danmarks skriftlige tilladelse.

Opsigelse af medlemskab

Lignende medlemskaber